Open Positions

Junior Sales Manager

Pro naše hlavní sídlo v Praze hledáme spolehlivou kolegyni / kolegu na pozici junior sales managera.

Náplň práce

 • Komunikace s dodavateli a zákazníky primárně v oblastech EU, Asie a USA
 • Příprava a správa obchodních dokumentů (nabídky, objednávky, faktury)
 • Komunikace s celními deklaranty a dopravci
 • Příprava a distribuce marketingových materiálů
   

Co požadujeme

 • Absolvent bakalářského stupně studia (chemické zaměření výhodou)
 • Znalost anglického jazyka na úrovni C1
 • Profesionální vystupování, vysoká úroveň komunikace
 • Schopnost samostatné práce
 • Spolehlivost, pečlivost, empatie, flexibilita

 

 Co nabízíme

 • Práce na plný úvazek s možným nástupem ihned
 • Flexibilní a příjemné pracovní prostředí v centru Prahy, metro A – Dejvická
 • Práce v malém týmu, ve kterém klademe důraz především na kvalitní výsledky a dobré pracovní vztahy
 • Možnost podílet se na rozvoji společnosti a v případě odpovídajících schopností a pracovních výsledků možnost profesního růstu v souladu s růstem společnosti
 • Adekvátní ohodnocení
 • Benefity: mobilní telefon, notebook, stravenky / příspěvek na stravování, vzdělávací kurzy / školení, zdravotní volno / sickdays, možnost napracovat si hodiny

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na career@ranido.cz

Výzkumný pracovník - Heterogenní katalýza

Do naší R&D laboratoře v Technoparku Kralupy hledáme absolventy magisterského studia pro vývoj heterogenních katalyzátorů.

Co požadujeme

 • Absolvent magisterského studia v oboru chemie, chemického nebo materiálového inženýrství
 • Zkušenosti z vývoje chemických procesů s využitím heterogenní katalýzy
 • Praktické laboratorní dovednosti při stavbě chemických aparatur
 • Samostatnost při práci od návrhu experimentu po jeho realizaci a interpretaci výsledků
 • Schopnost prezentace dosažených výsledků
 • Týmový hráč v menším týmu
 • Znalost počítačových řídících systémů výhodou
 • Radost z inovací existujících řešení
 • Znalost anglického jazyka (němčina, francouzština, polština, ruština výhodou)
 • Řidičské oprávnění sk. B

 

Co nabízíme

 • Práci na zajímavých mezinárodních projektech v oblasti vývoje katalyzátorů
 • Příjemné pracovní prostředí v moderních laboratořích VTP Kralupy
 • Práci v příjemném kolektivu
 • Praktické uplatnění teoretických znalostí
 • Práci na plný úvazek
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Zaměstnanecké benefity (výkonnostní bonusy, stravenky, sick days)
 • Zajímavé možnosti profesního růstu

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na career@ranido.cz

Junior Sales Manager

For our headquarters in Prague we are looking for a reliable colleague in the position of Junior Sales Manager

Job description

 • Communication with suppliers and customers primarily in EU, Asia and US regions
 • Preparation and management of business documents (quotes, orders, invoices)
 • Communication with customs declarants and carriers
 • Preparation and distribution of marketing materials
   

Required

 • Graduated with a master’s degree in chemical studies
 • Knowledge of English at C1 level
 • High level of communication
 • Ability to work alone
 • Reliability, diligence, empathy, flexibility

 

Offer

 • Full-time work, onset immediately
 • Flexible and pleasant working environment in the center of Prague, metro A – Dejvická
 • Working in a small team, in which we place emphasis primarily on quality results and good working relationships
 • Possibility to participate in the development of the company and, in the case of corresponding skills and work results, the possibility of professional growth in accordance with the growth of the company
 • Adequate evaluation
 • Benefits: mobile phone, laptop, food stamps / food allowance, educational courses / training, medical leave / sickdays, the possibility to work hours upfront

 

If you meet the above requirements and are interested in the position, please send your CV and motivation letter to career@ranido.cz

R&D Scientist

We are looking for a new colleague, who will join our team in laboratories at Technopark Kralupy. Main work focus – Hydroisomerization catalysts

Required:

 • Master degree in chemistry
 • Previous experience with the development, production or testing of catalysts
 • practical laboratory skills in the construction of chemical apparatus
 • Independence at work from the design of the experiment to its implementation and interpretation of results
 • Ability to present the achieved results
 • A team player (in a small team)
 • Knowledge of computer control systems is an advantage
 • Enjoyment of innovating existing solutions
 • Knowledge of English (German, French, Polish, Russian an advantage)
 • Driving license B

 

Offer:

 • Work on interesting international projects in the field of catalyst development
 • Pleasant working environment in modern laboratories of VTP Kralupy
 • Work in a great team
 • Practical application of theoretical knowledge
 • Full time work
 • Appropriate financial evaluation
 • Employee benefits (performance bonuses, meal vouchers, sick days)
  Interesting opportunities for professional growth

 

If you meet the above requirements and are interested in the position, please send your CV and motivation letter to career@ranido.cz

RANIDO icon

WE ARE HIRING

OPEN POSITIONS IN RANIDO
Mail us your CV and motivation letter directly to career@ranido.cz

RANIDO icon

EU PROJECTS

EU PROJECTS
Find out more about Ranido EU-funded projects.

Ranido - CATALYST REGENERATION & RECYCLATION

CATALYST REGENERATION & RECYCLATION

REGENERATION
We are offering catalyst regeneration services. Regeneration is a cost-effective alternative to catalyst replacement.

RECYCLATION
Once your catalyst needs to be replaced we are ready to pick up your spent catalyst, recycle it and provide you new one.

Ranido - WE TRY TO CREATE BETTER WORLD

WE TRY TO CREATE BETTER WORLD

VOC CATALYSTS
We help to reduce VOC emissions from industrial manufacturing processes.

NOX CATALYSTS
We are also offering help to reduce NOx emsisions by installation of honeycomb catalysts for NOx removal. These catalysts operate with a high cleaning efficiency and reliably reduce the concentration of nitrogen oxides.