Open Positions

Technolog - Vývojář zařízení

Do naší R&D laboratoře v Technoparku Kralupy hledáme spolehlivou kolegyni / kolegu na pozici technologa. 

Koho potřebujeme

Absolventa magisterského nebo bakalářského studia v oboru, který má zkušenost minimálně z jednoho z následujících odvětví:

 • Zavádění automatizace ve výrobě
 • Návrhy mechanických částí v 3D CAD software
 • Programování v jakémkoli OOP jazyce

 

Nespornou výhodou bude jakákoli další zkušenost z následujících odvětví:

 • Znalost technických materiálů a jejich aplikace
 • Zkušenosti s konstrukcí/montáží tlakových zařízení
 • Znalost slaboproudých zařízení pro měření a regulaci
 • Tvorba P&ID nebo elektro-dokumentace (např. v EPLAN)
 • Znalost linuxového serverového prostředí
 • Zkušenosti s vývojem databázových aplikací
 • Znalost alespoň jednoho řídícího systému PLC (SIEMENS, Beckhoff, Wago,…)

 

Pro kterého rovněž platí, že je:

 • Týmovým hráčem v menším týmu
 • Má radost z inovací existujících řešení a je kreativní – tvorba vlastních návrhů a prototypů
 • Domluví se anglicky
 • Má řidičské oprávnění skupiny B

 

 Co nabízíme

 • Práci v malém týmu zaměřeném na produkt
 • Přátelskou pracovní atmosféru a otevřenou firemní kulturou
 • Příjemné pracovní prostředí v moderních laboratořích VTP Kralupy
 • Možnost neustále se učit a pracovat na sobě
 • Prostor pro vlastní realizaci
 • Pružnou pracovní dobu s možností home-office.
 • Práci na plný úvazek
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Zaměstnanecké benefity (výkonnostní bonusy, stravenkový paušál, sick-days)
 • Zajímavé možnosti profesního růstu
 
 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na career@ranido.cz

Výzkumný pracovník - Heterogenní katalýza

Do naší R&D laboratoře v Technoparku Kralupy hledáme absolventy magisterského studia pro vývoj heterogenních katalyzátorů.

Co požadujeme

 • Absolvent magisterského studia v oboru chemie, chemického nebo materiálového inženýrství
 • Zkušenosti z vývoje chemických procesů s využitím heterogenní katalýzy
 • Praktické laboratorní dovednosti při stavbě chemických aparatur
 • Samostatnost při práci od návrhu experimentu po jeho realizaci a interpretaci výsledků
 • Schopnost prezentace dosažených výsledků
 • Týmový hráč v menším týmu
 • Znalost počítačových řídících systémů výhodou
 • Radost z inovací existujících řešení
 • Znalost anglického jazyka (němčina, francouzština, polština, ruština výhodou)
 • Řidičské oprávnění sk. B

 

Co nabízíme

 • Práci na zajímavých mezinárodních projektech v oblasti vývoje katalyzátorů
 • Příjemné pracovní prostředí v moderních laboratořích VTP Kralupy
 • Práci v příjemném kolektivu
 • Praktické uplatnění teoretických znalostí
 • Práci na plný úvazek
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Zaměstnanecké benefity (výkonnostní bonusy, stravenky, sick days)
 • Zajímavé možnosti profesního růstu

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na career@ranido.cz

Technologist - developer of chemical equipment

We are looking for a reliable colleague for the position of technologist in our R&D laboratory in Technopark Kralupy

Required

A graduate of a master’s or bachelor’s degree in a field with experience in at least one of the following fields:

 • Implementing automation in production
 • Design of mechanical parts in 3D CAD software
 • Programming in any OOP language

 

Indisputable advantage of the experience any more of the following sectors:

 • Knowledge of technical materials and their applications
 • Experience with the design / installation of pressure equipment
 • Knowledge of low current devices for measurement and regulation
 • Creation of P&ID or electrical documentation (eg in EPLAN)
 • Knowledge of Linux server environment
 • Experience with database application development
 • Knowledge of at least one PLC control system (SIEMENS, Beckhoff, Wago,…)

 

For whom it is also true that:

 • A team player in a smaller team
 • He enjoys innovating existing solutions and is creative – creating his own designs and prototypes
 • He speaks English
 • He has a group B driving license

 

Offer

 • Working in a small product-focused team
 • Friendly working atmosphere and open corporate culture
 • Pleasant working environment in modern laboratories of VTP Kralupy
 • Ability to constantly learn and work on yourself
 • Space for the realization
 • Flexible working hours with home-office options.
 • Full-time work
 • Appropriate financial evaluation
 • Employee benefits (performance bonuses, meal voucher, sick-days)
 • Interesting opportunities for professional growth
 • Full-time work, onset immediately

If you meet the above requirements and are interested in the position, please send your CV and motivation letter to career@ranido.cz

R&D Scientist


We are looking for a new colleague, who will join our team in laboratories at Technopark Kralupy. Main work focus – Hydroisomerization catalysts

Required:

 • Master degree in chemistry
 • Previous experience with the development, production or testing of catalysts
 • practical laboratory skills in the construction of chemical apparatus
 • Independence at work from the design of the experiment to its implementation and interpretation of results
 • Ability to present the achieved results
 • A team player (in a small team)
 • Knowledge of computer control systems is an advantage
 • Enjoyment of innovating existing solutions
 • Knowledge of English (German, French, Polish, Russian an advantage)
 • Driving license B

Offer:

 • Work on interesting international projects in the field of catalyst development
 • Pleasant working environment in modern laboratories of VTP Kralupy
 • Work in a great team
 • Practical application of theoretical knowledge
 • Full time work
 • Appropriate financial evaluation
 • Employee benefits (performance bonuses, meal vouchers, sick days)
  Interesting opportunities for professional growth

If you meet the above requirements and are interested in the position, please send your CV and motivation letter to career@ranido.cz

RANIDO icon

WE ARE HIRING

OPEN POSITIONS IN RANIDO
Mail us your CV and motivation letter directly to career@ranido.cz

RANIDO icon

EU PROJECTS

EU PROJECTS
Find out more about Ranido EU-funded projects.

Ranido - CATALYST REGENERATION & RECYCLATION

CATALYST REGENERATION & RECYCLATION

REGENERATION
We are offering catalyst regeneration services. Regeneration is a cost-effective alternative to catalyst replacement.

RECYCLATION
Once your catalyst needs to be replaced we are ready to pick up your spent catalyst, recycle it and provide you new one.

Ranido - WE TRY TO CREATE BETTER WORLD

WE TRY TO CREATE BETTER WORLD

VOC CATALYSTS
We help to reduce VOC emissions from industrial manufacturing processes.

NOX CATALYSTS
We are also offering help to reduce NOx emsisions by installation of honeycomb catalysts for NOx removal. These catalysts operate with a high cleaning efficiency and reliably reduce the concentration of nitrogen oxides.