Jednotlivé operace používané při výrobě katalyzátoru:

Srážení
Míchání
Homogenizace
Impregnace, Potahování
Sušení
Kalcinace
Prekompakce
Tabletování
Extrudace
Peletování

Typické tvary katalyzátorů, které vyrábíme:

Kuličky
Extrudáty
Tablety
Granule
Pelety
Prášek
Triloby
Triholes
Voštiny