Průmyslová odvětví

Zajišťujeme katalyzátory pro průmyslové aplikace, které umožňují nespočet procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Všechny katalyzátory jsou navrženy tak, aby dosahovaly maximální aktivity ho výkonu a selektivity, aby našim zákazníkům umožnily provozovat jejich procesy efektivně, hospodárně a udržitelně.

Výzkum a Vývoj

Ranido je jednou z předních společností v oblasti zakázkové výroby katalyzátorů. Pro oblast výzkumu a vývoje máme pevné zázemí, které nám umožňuje testovat, analyzovat a syntetizovat nové katalyzátory, díky kterým bude váš proces efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí.
Pomáháme inženýrským společnostem, uživatelům katalyzátorů a poskytovatelům technologií navrhovat nové katalyzátory pro řadu průmyslových aplikací.

Zakázková výroba
katalyzátorů

Pomůžeme vám vyrobit katalyzátor na základě vaší specifikace nebo receptury. Pokud umíte připravit svůj katalyzátor v laboratoři, pomůžeme vám převést výrobní proces do komerčního měřítka.

Naše znalosti a zkušenosti v oblasti heterogenní katalýzy s přední infrastrukturou nám umožňují rychle transferovat proces výroby katalyzátoru z laboratorního do komerčního měřítka.