Biopaliva

Objevujeme nové katalyzátory pro výrobu paliv z alternativních biologických zdrojů namísto tradičních přírodních zdrojů. Jedním z příkladů je biometan – udržitelné palivo, které je produkováno zařízeními na modernizaci bioplynu, které odstraňují CO2.

Chemikálie

Chemický průmysl využívá mnoho katalyzovaných procesů, pro které poskytujeme špičková katalytická řešení. Neustále zlepšujeme katalyzátory pro již zavedené procesy a objevujeme katalyzátory pro nové aplikace.

Vodík

Vodík má významný potenciál umožnit přechod na čistý, nízkouhlíkový energetický systém. Vodíková ekonomika zahrnuje mnoho procesů, které je třeba katalyzovat. My se na tomto přechodu podílíme vývojem a poskytováním katalyzátorů pro tyto procesy.

Petrochemie

Katalyzátory umožňují výrobu většiny petrochemických produktů. Naše portfolio zahrnuje katalyzátory pro širokou škálu petrochemických procesů.

Katalyzátory
z drahých kovů

Katalyzátory z drahých kovů jsou důležitou součástí našeho portfolia. Katalyzátory tradičně na bázi Pt, Pd, Au, Ag, Rh, Ru se používají v různých aplikacích včetně výroby chemikálií a čištění.

Obnovitelná energie

Přechod na obnovitelné zdroje energie zahrnuje mnoho katalyzovaných procesů. Neustále vyvíjíme a zdokonalujeme katalyzátory, které se používají v sektoru obnovitelných zdrojů energie.

Výroba oceli

Výroba oceli je se svou dlouhou tradicí důležitou součástí mnoha ekonomik. Nabízíme různé katalyzátory pro každý katalytický proces ve výrobě oceli, počínaje výrobou redukčních činidel pro redukci železné rudy – syngas a koks. Naše produkty dělají výrobu oceli efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí.